Cập nhật danh bạ đường dây nóng của các tỉnh, thành phố tư vấn về dịch bệnh COVID-19

Hiện đã có đường dây nóng của 25 tỉnh, thành phố tư vấn về dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến mới, các đường dây nóng này đã góp phần tích cực trong việc tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh.

Danh sách được cập nhật dưới đây bao gồm 25 tỉnh, thành phố theo thứ tự bảng chữ cái để mọi người tiện theo dõi: 

cap-nhat-danh-ba-duong-day-nong-cua-cac-tinh-thanh-pho-tu-van-ve-dich-benh-covid-19
 
cap-nhat-danh-ba-duong-day-nong-cua-cac-tinh-thanh-pho-tu-van-ve-dich-benh-covid-19
 
cap-nhat-danh-ba-duong-day-nong-cua-cac-tinh-thanh-pho-tu-van-ve-dich-benh-covid-19
 
cap-nhat-danh-ba-duong-day-nong-cua-cac-tinh-thanh-pho-tu-van-ve-dich-benh-covid-19
 
cap-nhat-danh-ba-duong-day-nong-cua-cac-tinh-thanh-pho-tu-van-ve-dich-benh-covid-19

Theo GiaDinh